Kemudahan

Perkhidmatan yang disediakan di UPM merupakan unit integrasi daripada infrastruktur yang dirancang untuk mempamerkan perkhidmatan yang terdapat di UPM sekaligus menyokong dan membantu misi pendidikan universiti secara berterusan selain meningkatkan kualiti kehidupan di kampus.

Kafeteria

Kesejahteraan

Hal Ehwal Islam

Keselamatan

Pengangkutan

Perbankan & Khidmat Pos