Pejabat Pendaftar

Mengenai Pejabat Pendaftar

 
Pejabat Pendaftar merupakan tunjang utama kepada pentadbiran dan pengurusan sumber manusia di UPM. Pejabat ini bertanggungjawab merancang, mengurus dan membangunkan sumber manusia yang dinamik, proaktif dan cekap ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan berprestasi tinggi kepada pelanggan. Pejabat Pendaftar terdiri daripada:
  • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  • Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
  • Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia
  • Bahagian Governan dan Integriti
  • Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

Hubungi Kami

EN. MUHAZAM BIN MANSOR
Pendaftar

Pejabat Pendaftar
Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor, Malaysia

 

Tel: +603-9769 1527
Fax: +603-8947 2007
Email: pendaftar@upm.edu.my