Timbalan Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor

 
Mengenai Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bertanggung jawab menerajui pentadbiran dan pengurusan universiti khusunya bagi portfolio akademik dan antarabangsa. Bagi skop akademik, beliau mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan polisi akademik, menambah-baik kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memastikan jaminan kualiti program akademik agar sentiasa unggul dan berdaya saing. Selain itu, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bertanggungjawab ke atas perkembangan dan promosi hal ehwal antarabangsa serta urusan pengantarabangsaan universiti. 

 
Mengenai Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

Office of the Deputy Vice-Chancellor (Industry and Community Network) was established in September 2007 role is to enhance and coordinate cooperation with UPM industry and community in an effort to enhance the quality of teaching and learning, research , development and services as core to the motto 'BERILMU BERBAKTI'.

 
Mengenai Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) komited di dalam menerajui kecemerlangan agenda penyelidikan dan inovasi merentasi semua bidang pengajian. Pejabat ini menyelia pentadbiran dan menyokong aktiviti pembangunan penyelidikan yang memberikan manfaat kepada komuniti. Kami menyediakan garis panduan dan khidmat nasihat berkaitan pengkomersilan, permohonan perlindungan harta intelek (paten dsb), geran R&D, dana penerbitan, inkubator dan aktiviti pemindahan teknologi serta lain-lain inisiatif penyelidikan.

 
Mengenai Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) memegang portfolio mentadbir dan mengurus hal ehwal pelajar dan alumni, Universiti Putra Malaysia (UPM). Pejabat ini diterajui oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) dan dibantu oleh Ketua Pentadbiran (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) dalam penyelarasan pentadbiran.

Hubungi Kami

PROF. DR. ISMI ARIF ISMAIL
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel: +603-9769 6024
Emel: dvcai@upm.edu.my

En. Nazri bin Md Yasin
Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa
Tel: +603-9769 6050
Emel: kp_ptncaa@upm.edu.my 

 

PROF. IR. DR. B.T. HANG TUAH BIN BAHARUDIN
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel: +603-9769 6024
Emel: admin_jinm@upm.edu.my

 

PROF. DR. ZAMBERI SEKAWI
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel: +603-9769 1002/1293
Emel: tncpi@upm.edu.my

 

PROF. DR. ARIFIN BIN ABDU
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Bangunan Canselori Putra
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel: +603-9769 6062
Emel: tnchepa@upm.edu.my

En. Abdullah Arshad
Ketua Pentadbiran Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Tel: +603-9769 6077
Emel: dell@upm.edu.my