| Universiti Putra Malaysia
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

26 Jun 2018

SH50/201810901)

SEBUT HARGA MEMBEKAL 4 ORANG PEKERJA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DI LADANG AMALI, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

03 Jul 2018

SH48/20186208700)

SEBUT HARGA CADANGAN PENGUBAHSUAIAN PEJABAT MASPUTRA, FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
1800 22 5587
+603 8948 7273
C1529643709