| Universiti Putra Malaysia
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

24 May 2019

SHB/BPOB/034/201911801-DA)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT PENYAMAN UDARA BAGI TEMPOH DUA 2) TAHUN DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN , UPM
CLOSING DATE

27 May 2019

SHB/SKFPSK/006/201914001 & 13603)

MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN 368 UNIT KOMPUTER SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 3 BULAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
CLOSING DATE

30 May 2019

SH40/20196229600)

SEBUT HARGA MEMBEKAL ALATAN ISOTHERMAL CALORIMETER DI JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

30 May 2019

SHB/BPOB/033/20196229600)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU 1) UNIT HEADSPACE OXYGEN & CO2 ANALYSER DI JABATAN TEKNOLOGI MAKANAN, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
CLOSING DATE

30 May 2019

SH41/20196438900)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMBERI LATIHAN SATU 1) UNIT MESIN TREADMILL UNTUK KEGUNAAN PERISIAN `METABOLIC TEST` DI JABATAN PENGAJIAN SUKAN, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

30 May 2019

SH42/201962047)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MESIN TOSHIBA MULTI-PULSE HIGH FREQUENCY INVERTER X-RAY GENERATOR KXO-32S) DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

10 Jun 2019

T23/201962047)

TENDER MEMBEKAL UBAT SECARA BERPERINGKAT DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
1800 22 5587
+603 8948 7273
C1558406596