| Universiti Putra Malaysia
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment
CLOSING DATE

21 Dec 2017

SH113/20176369112)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASLARI SATU 1) UNIT LIMITING OXYGEN INDEX TESTER DAN SATU 1) UNIT HORIZONTAL AND VERTICAL UL94 FLAME CHAMBER DI LABORATORI TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT, INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN INTROP), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
CLOSING DATE

21 Dec 2017

SHB/SKFPV/006/20179003700)

MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG SERTA MENUGASFUNGSI SATU 1) UNIT THERMAL CYCLER DI MAKMAL PARASITOLOGI, JPMV,FPV,UPM
CLOSING DATE

22 Dec 2017

SHB/SKPBGN/014/201768003)

PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN KAWASAN PEJABAT UNIT GOLF BAGI TEMPOH 6 BULAN, DI UNIT GOLF, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
CLOSING DATE

28 Dec 2017

SH112/20177512100)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DAN TEMPAT WUDUK LELAKI DAN PEREMPUAN DI SURAU, KOLEJ TIGA BELAS K13), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
1800 22 5587
+603 8948 7273
C1513614921