Penyelidikan | Universiti Putra Malaysia

penyelidikan

Konsep penyelidikan boleh didefinisikan secara jelas bersama elemen penyelidikan yang terkandung di dalamnya. Penyelidikan, dalam pengertian paling asas ialah penerokaan yang cukup mendalam tentang satu subjek untuk mengetahui intipatinya atau sesuatu aspek yang tidak pernah dilihat mahupun disaksikan sebelum ini. Oleh itu, penyelidikan boleh ditakrifkan sebagai sistem saraf pusat untuk proses perolehan pengetahuan. Bagi  universiti, yang pengetahuan adalah sebab utama kewujudannya, kajian dan penyelidikan merupakan wadah paling penting, serta mampu memberikan pengalaman pembelajaran paling berharga.Sebagai sebuah Universiti Penyelidikan terkemuka, komitmen UPM terhadap penyelidikan disokong oleh...selanjutnya...
Struktur penyelidikan ialah tunjang dalam usaha merealisasikan wawasan UPM  untuk menyediakan...selanjutnya...
UPM dilengkapi dengan infrastruktur komprehensif dalam Penyelidikan & Pembangunan (R&D)...selanjutnya...
Pelbagai kemudahan sistem dalam talian telah dibangunkan untuk membantu para penyelidik menguruskan...selanjutnya...