Pegawai Utama

NAIB CANSELOR

Dato’ Prof. Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah

TIMBALAN NAIB CANSELOR

Akademik dan Antarabangsa

YBhg. Prof. Dr. Ismi Arif Ismail

 

Penyelidikan dan Inovasi

YBhg. Prof. Dr. Zamberi Sekawi

Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

YBhg. Prof. Dr. Arifin Abdu

Jaringan Industri dan Masyarakat

YBhg. Prof. Ir. Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin

PENDAFTAR

YBrs. En. Muhazam Mansor

BURSAR

YBrs. Pn. Hjh. Izariahwati Mohd Isa

KETUA PERPUSTAKAAN

YBrs. En. Mahbob Yusof

PENASIHAT UNDANG-UNDANG

YBrs. En. Muhammad Adil Ahmad Tajuddin

PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT(PSPK)

YBrs. Prof. Madya Dr. Dahlia Zawawi

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU (UPMKB)

YBhg. Prof. Dr. Shahrul Razid Sarbini

PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

YBrs. Ir. Maznah Sahran

 

DEKAN

Fakulti Pertanian

YBhg. Prof. Dr. Loh Teck Chwen

 

Fakulti Ekologi Manusia

YBhg. Prof. Dr. Mohamad Fazli Sabri

Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar

YBhg. Prof. Dr. Azlizam Aziz

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

YBrs. Prof. Madya Dr. Hazlina Abdul Halim

Fakulti Perubatan Veterinar

YBhg. Prof. Dr. Goh Yong Meng

Fakulti Rekabentuk dan Senibina

YBrs. Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Mohd Johari Mohd Yusof

Sekolah Pengurusan Ekonomi

YBhg. Prof. Dr. Bany Ariffin Amin Noordin

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

YBhg. Prof. Dr. Normala Ibrahim

Fakulti Kejuruteraan

YBhg. Prof. Ir. Dr. Mohd Zainal Abidin Ab. Kadir

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

YBhg. Dato' Prof. Dr. Shamala K. Subramaniam

Fakulti Pengajian Pendidikan

YBrs. Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar

Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

YBhg. Prof. Dr. Rosfarizan Mohamad

Fakulti Sains

YBrs. Prof. Madya Dr. Nor Azwady Abd. Aziz

Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan (UPMKB)

YBrs. Prof. Madya Dr. Noorasmah Saupi

Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

YBhg. Prof. Dr. Anis Shobirin Meor Hussin

Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (UPMKB)

YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Wong Tze Jin

Sekolah Pengajian Siswazah

YBhg. Prof. Dr. Zalilah Mohd Shariff

 

PENGARAH

Pusat Perhubungan Alumni

YBrs. Prof. Madya Dr. Arba’ie Sujud

 

Institut Biosains (IBS)

YBhg. Prof. Dr. Zunita Zakaria

Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN)

YBrs. Prof. Madya Dr. Fathinul Fikri Ahmad Saad

Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP)

YBhg. Prof. Ir. Ts. Dr. Khalina Abdan

Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT)

YBhg. Prof. Dr. Shamsul Bahri Haji Mohd Tamrin

Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS)

YBhg. Prof. Dr. Anjas Asmara@Ab. Hadi Samsudin

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

YBhg. Prof. Dr. Amin Ismail

Institut Penyelidikan Produk Halal

YBhg. Prof. Dr. Awis Qurni Bin Sazili

Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)

YBrs. Pn. Iza Dura Abdul Manan

Institut Ekosains Borneo (UPMKB)

YBrs. Dr. Syeed Saifulazry Osman Al Edrus

Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADe-Lead)

YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani

Institut Nanosains dan Nanoteknologi (ION2)

YBhg. Prof. Ir. Ts. Dr. Suraya Binti Abdul Rashid

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)

YBrs. Prof. Madya Dr. Mass Hareeza binti Ali@Hamid

Institut Kajian Perladangan (IKP)

YBrs. Prof. Madya Dr. Siti Khairunniza Bejo

Pusat Asasi Sains Universiti Putra Malaysia (ASPer)

YBrs. Prof. Madya Dr. Marina Mohd Top@Mohd Tah

Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (i-AQUAS)

YBhg. Prof. Dr. Ahmad Zaharin Aris

Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)

YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Daud Awang

Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)

YBhg. Prof. Ir. Dr. Aduwati Sali

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (PKPP)

YBrs. Prof. Madya Dr. Omrah Hassan@Hussin

Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)

YBhg. Prof. Dr. Haslinda Binti Abdullah

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

YBrs. Ts. Mohd. Faizal Daud

Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (MyAgeingTM)

YBrs. Prof. Madya Dr. Rahimah Ibrahim

Pusat Pertanian Putra (TPU)

YBrs. Prof. Madya Dr. Siti Zaharah Hj. Sakimin

Unit Sumber & Pendidikan Kanser (CCARE)

YBrs. Dr. Sri Ganesh Muthiah (Menjalankan Tugas)

Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)

YBhg. Prof. Dr. Suhaimi Abd Rahman

Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS)

YBhg. Prof. Dr. Hamidon Basri

Research Management Centre (RMC)

YBhg. Prof. Dr. Mohd Adzir Mahdi

Putra Science Park

YBhg. Prof. Ir. Dr. Kamarul Arifin Ahmad

Pusat Kebudayaan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

YBrs. En. Husalshah Rizal Hussian

Pusat Penerbit UPM

YBhg. Prof. Ir. Ts. Dr. Mohamed Thariq Haji Hameed Sultan

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)

YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Nizam Osman

Akademi Sukan

YBrs. Prof. Madya Dr. Tajularipin Sulaiman

Pusat Islam Universiti

YBrs. En. Zuhaimi Abdul Rahim