Persatuan & Kelab | Universiti Putra Malaysia
» KEHIDUPAN KAMPUS » Persatuan & Kelab

Persatuan & Kelab

Kecemerlangan pelajar yang seimbang dalam bidang akademik dan kokurikulum amat dititikberatkan. Kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain dalam usaha melahirkan graduan yang responsif, proaktif, berkualiti dan berdaya saing.

Kemaskini:: 01/02/2017 [s_azli]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566539532