Penginapan

UPM menyediakan sebanyak 10 buah kolej kediaman untuk penginapan lebih daripada 3000 orang pelajar. Setiap satu kolej kediaman menawarkan pelbagai kemudahan yang lengkap dan moden demi menepati keperluan pelajar.