Pusat | Universiti Putra Malaysia
» MENGENAI KAMI » Lokasi Kami » Pusat

Pusat

PUSAT

ALAMAT

LOKASI

Alumni

Pusat Alumni
Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Universiti Putra Malaysia
Off Lebuh Silikon
43400 UPM Serdang, Selangor

 

Antarabangsa

Pusat Antarabangsa
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

 

Asasi Sains Pertanian

Pusat Asasi Sains Pertanian
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor

 

Hubungan dan Jaringan Industri

Pusat Hubungan & Jaringan Industri
Bangunan Jaringan Industri dan Masyarakat
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan

 

Islam

Pusat Islam
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang

 

Kebudayaan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Pusat Kebudayaan Dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang

 

Kesihatan Universiti

Pusat Kesihatan Universiti
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan

 

Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (PKPP)

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan

 

Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)

Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan

 

Pembangunan Akademik (CADe)

Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Tingkat 4
Bangunan Canselori Putra,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan

 

Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan
Aras 1, Kompleks Mahasiswa
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor

 

Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan

 

Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN)

Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor

 

Pengurusan Penyelidikan (RMC)

Pusat Pengurusan Penyelidikan
Bangunan Pejabat TNCPI
Tingkat 4 & 5
Off Lebuh Silikon,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.

 

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Pusat Jaminan Kualiti
Aras 4, Bangunan Pejabat TNCPI,
Off Lebuh Silikon,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.

 

Sukan

Pusat Sukan
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan

 

Sumber & Pendidikan Kanser

Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
Tingkat 7, Blok Makmal A,
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang
Selangor

 

Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC UPM), Bangunan Jaringan Industri dan Masyarakat, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan

 

Kemaskini:: 07/06/2017 [hairul_nizam]

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
+603 8948 7273
B1568761662