| Universiti Putra Malaysia

Mendekatkan Jurang Pengalaman Pembelajaran

Ringkasan Artikel

Sekiranya PKP dilanjutkan dan memerlukan proses pengajaran secara maya ini diteruskan, CADe membuat persiapan dengan menjadikan pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan teknologi dalam kalangan pensyarah UPM secara umumnya adalah well verse dalam tuntutan ini.

Transformasi pengajaran dan pembelajaran kepada pendigitalan bergerak pantas impak COVID-19.

Namun persoalan mengenai pengalaman pembelajaran perlu diberi perhatian agar pelajar mendapat kualiti pendidikan terbaik. Laporan khas kali ini cuba mengupas cabaran pendigitalan dan pengalaman pembelajaran pelajar. Ikuti tulisan wakil TRIBUN PUTRA, Noor Eszereen Juferi bagi mendapatkan jawapan.

 

Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar

 

Pandemik COVID-19 telah membuka peluang dan juga cabaran pada sistem pendidikan negara untuk mendepani perubahan dalam era digital Revolusi Industri 4.0 dan Gagasan Pendidikan 4.0. Pengarah Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar berkata pengajaran pendigitalan semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)  bermula pada 18 Mac 2020. CADe telah membuat perubahan dengan cepat antaranya menyediakan manual UPM Virtual Classroom and E-Assessment Guidelines.

“Manual ini disediakan oleh CADe tidak sampai sebulan serta ia lengkap dan dijadikan  sebagai garis panduan rasmi bagi pensyarah UPM merujuk apabila mengendalikan Virtual Classroom dan e-Assessment, manual tersebut boleh diakses melalui laman rasmi CADe, UPM di URL: https://cirel.ump.edu.my/index.php/en/downloads/12-upm-virtual-classroom-and-e-assessment-guidelines/file” katanya.

Manual ini adalah sejajar dengan panduan yang dikeluarkan oleh pihak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) yang telah dikeluarkan pada 29 Mac 2020 iaitu “Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa dan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19”   MQA telah memberikan fleksibiliti untuk higher education providers (HEPs).

Apabila bertanyakan berkenaan kesediaan pensyarah UPM dalam pengajaran online, beliau yakin dengan tahap literasi pensyarah terhadap penggunaan platform pengajaran secara maya.

“Bagi saya UPM bersedia ke arah pengajaran secara talian dan dengan terjadinya PKP di negara ini  mengkehendaki pensyarah UPM menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran maya ini  adalah positif,” ujarnya.

Menurutnya lagi,  CADe, UPM pada peringkat awal pihak CADe mendapatkan dahulu maklum balas secara tidak rasmi dengan pensyarah dan membuat latihan-latihan yang berstruktur melalui Webinar dan mempunyai pelbagai siri yang dilakukan.

“Dalam seminggu CADe telah membuat dua hingga tiga kali Webinar secara konsisten untuk beberapa bulan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran tidak tergendala dan mengajar pensyarah  untuk mengaplikasi  PutraBLAST sepenuhnya serta melihat semula kemampuan tools yang ada sebagai delivery method  untuk kaedah penyampaian pengajaran pembelajaran secara digital,” katanya.

Selain daripada Virtual Classroom pihak CADe turut  membuat siri-siri Webinar untuk melatih dan memastikan pensyarah UPM boleh melaksanakan e-Assessment ataupun alternatif penilaian yang dilakukan oleh CADe.

“Daripada latihan-latihan yang CADe lakukan, kita kemudiannya membuat satu kajian untuk mendapatkan refleksi pensyarah terhadap kompetensi yang mereka ada selepas latihan-latihan ini dilaksanakan. Secara umumnya CADe, UPM melihat hampir semua pensyarah UPM mempunyai keupayaan untuk melaksanakan kelas secara virtul dan juga melaksanakan penilaian secara virtual iaitu e-Assessment,” katanya.

Menariknya, jika pensyarah UPM tidak berkesempatan untuk mengikuti latihan yang disediakan oleh CADe secara langsung (Live), pensyarah UPM boleh akses ke YouTube rasmi CADe UPM serta memilih latihan hendak yang hendak difokuskan oleh mereka.

 

Cabaran pengajaran secara digital

Cabaran dan kesiapsediaan digital menjadi isu terutamanya di Malaysia khususnya di kawasan pedalaman mempunyai kekangan dalam penggunaan pendigitalan pengajaran. Menurut Prof. Madya Dr. Wan Marzuki, bagi pelajar UPM yang ada kalanya mempunyai permasalahan internet, kaedah yang dilakukan ialah UPM menyediakan cara synchronous iaitu menggunakan bahan pengajaran yang disampaikan secara interaktif dan masa nyata dan asynchoronus iaitu bahan pengajaran dibangunkan lebih awal dan interaksi pembelajarn tidak secara masa nyata.

“Saya juga difahamkan pensyarah menggunakan pelbagai media termasuklah aplikasi-aplikasi yang mudah iaitu WhatApps dan sebagainya. Bahan-bahan pengajaran dikongsikan di WhatApps dengan menggunakan PDF,” katanya.

Sekiranya PKP dilanjutkan  dan memerlukan proses pengajaran secara maya ini diteruskan, CADe membuat persiapan dengan menjadikan pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan teknologi dalam kalangan pensyarah UPM secara umumnya adalah well verse dalam tuntutan ini.

“CADe telah membina ramai pensyarah UPM yang cekap dalam menggunakan teknologi dan jika PKP diteruskan kita tiada isu yang besar kerana kita telah bersedia sebelum ini pada dua bulan pertama PKP pada semester lepas dan telah melakukan latihan intensif kepada pensyarah UPM,” katanya.

Sesungguhnya, peranan CADe dalam pembangunan staf pengajaran dan pembelajaran  bukan sekadar membina kemahiran pensyarah tetapi menuntut pensyarah UPM menjadi pakar rujuk dalam teaching and learning di peringkat negara dan antarabangsa. “Kita perlu jadi juara di situ dan menonjolkan keterlihatan pakar-pakar yang kita ada di UPM. Keterlihatan pensyarah UPM dan bagaimana kita hendak mempromosikan pakar-pakar yang kita ada yang boleh membantu bukan sahaja di dalam universiti malah di peringkat nasional dan antarabangsa. Itulah perkara asas yang kita hendak lakukan,” katanya.

 

Pengajaran norma baharu tingkat profesion pensyarah

Bagi Pensyarah Kanan, Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM,  Prof. Madya Dr. Akmar Hayati Ahmad Ghazali berkata pengajaran norma baharu secara langsung meningkatkan profesion pensyarah serta memberi nilai tambah kepada pelajar dan pada masa yang sama beliau dapat mempelbagaikan kaedah PdP seperti kandungan topik yang interaktif, diikuti aktiviti seperti kuiz, penyelesaian masalah dan sebagainya.

 

Prof. Madya Dr. Akmar Hayati Ahmad Ghazali

 

“Selain itu penaksiran juga disediakan oleh pensyarah antaranya kuiz berbentuk aneka pilihan, aneka jawapan, isi tempat kosong dan akhirnya pentaksiran tersebut diberi gred secara automatik, sebagai pensyarah dalam bidang komunikasi, ia mencabar kerana subjek kemahiran dan teknikal seperti penulisan berita dan rencana memerlukan lebih penjelasan dan latih tubi untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran penulisan pelajar, tambahnya lagi.

Soal pengalaman pembelajaran khususnya dalam bidang sains dan teknologi turut menjadi tumpuan. Hal ini diakui oleh Pensyarah Jabatan Teknologi Bioproses, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, UPM, Dr. Ahmad Muhaimin Roslan. Beliau sebagai pensyarah dalam bidang sains menjeaskan bahawa cabaran utama berlaku apabila  kursus yang mempunyai kelas amali   dan memerlukan kemudahan makmal untuk melatih pelajar dalam persekitaran selamat dan menguasai kemahiran psikomotor supaya lebih berdaya saing.

Dr. Ahmad Muhaimin Roslan

 

“Oleh kerana pandemik COVID-19, terdapat dua cara yang dipraktikkan untuk kelas amali, iaitu pihak fakulti membantu pelajar memindahkan kursus yang mempunyai amali ke semester hadapan dan mengambil kursus yang tiada amali pada semester ini. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak boleh dilaksanakan untuk semua pelajar khususnya pelajar di tahun akhir. Justeru, pendekatan kedua dilakukan dengan membuat video yang menerangkan konsep dan prosedur sesuatu eksperimen kepada pelajar,” katanya.

Komitmen dan perjuangan CADe dalam berhadapan pandemik COVID-19 dan memerlukan  pembelajaran secara talian ini menjadi fokus dan kesanggupan untuk membuktikan kecemerlangan akademik dapat menonjolkan UPM di peringkat tempatan dan antarabangsa.  Sesunguhnya, usaha CADe dengan kesanggupan ahli akademia dan pelajar UPM untuk melangsungkan pembelajaran secara atas talian menjadi ukhwah kesarjanaan yang unggul dalam tempoh yang mencabar dan perlu bertindak positif.  - UPM

WXFWWAr~