Statistik Pertanian

Statistik Fakulti, Institut & Pusat berkaitan Pertanian

63% (10 daripada 16) Fakulti adalah berkaitan Pertanian

 

3 Pusat Perkhidmatan memfokuskan aktiviti berkaitan Pertanian

 

70% (7 daripada 10) Institut adalah berkaitan Pertanian


Statistik Program Pengajian Berkaitan Pertanian

 • 42% (30 program) daripada keseluruhan program PRASISWAZAH adalah dalam bidang agribio dan sains berkaitan Pertanian
 • 67% daripada keseluruhan program PASCASISWAZAH adalah dalam bidang agribio dan sains berkaitan Pertanian
 • 100% (7 program) program DIPLOMA adalah dalam bidang Pertanian

 

BACELOR

DIPLOMA

ASASI

 • Bac. Sains Pertanian
 • Bac. Sains Bioindustri
 • Bac. Sains Hortikultur
 • Bac. Pertanian (Akuakultur)
 • Bac. Pertanian (Sains Ternakan)
 • Bac. Sains (Perniagaantani)
 • Bac. Sains (Kepujian) Bioteknologi
 • Bac. Sains (Kepujian)  Biokimia
 • Bac. Sains (Kepujian)  Mikrobiologi
 • Bac. Sains (Kepujian) Biologi Sel dan Molekul
 • Bac. Sains dan Teknologi Makanan
 • Bac. Sains (Pengajian Makanan)
 • Bac. Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 • Bac. Sains Perhutanan
 • Bac. Sains Taman dan Rekreasi
 • Bac. Sains Teknologi Kayu Doktor Perubatan Veterinar
 • Bac. Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
 • Bac. Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
 • Bac. Senibina Landskap
 • Bac. Pengurusan Alam Sekitar
 • Bac. Sains dan Teknologi Alam Sekitar
 • Bac. Pendidikan (Sains Pertanian)
 • Pertanian
 • Perikanan
 • Perhutanan
 • Kesihatan Haiwan dan Penternakan
 • Pengurusan Perladangan Makanan
 • Perniagaantani
 • Kejuruteraan Pertanian
 • Sains Pertanian

 

PROGRAM KOLABORASI DENGAN INDUSTRI

Master Pengurusan Perladangan

The Incorporated Society of Planters

Master Pengurusan Sumber Tanah

Cambridge International Land Institute

Bacelor Sains (Pengurusan Perladangan)

Sime Darby, Felda & The Incorporated Society of Planters


ENROLMEN PELAJAR PROGRAM ASASI  SAINS PERTANIAN, DIPLOMA DAN BACELOR BERKAITAN PERTANIAN

Enrolmen Bidang Agribio dan sains berkaitan pertanian

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Asasi Sains Pertanian

312

460

331

701

595

1229

1509

Diploma

902

877

882

974

1139

1442

1576

Bacelor

3839

3819

3527

3934

3484

4848

4619

Enrolmen keseluruhan

16421

15687

15259

16349

15995

13022

15413

 

GRADUAN BIDANG AGRIBIO DAN SAINS BERKAITAN PERTANIAN

Bidang Agribio dan sains berkaitan pertanian

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

Diploma

285

249

271

368

278

215

425

2091

285

Bacelor

1097

993

876

804

824

657

1368

6619

1097

Graduan Siswazah

182

295

353

449

453

425

460

2617

182