Kemudahan Penginapan | Universiti Putra Malaysia
» Kemudahan Penginapan

Kemudahan Penginapan

SUB TAJUK

Kemudahan 1
Kolej
Kedua
Jenis Bilik Kadar Bayaran  Catatan 
 Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
(*A)
 Pasca Siswazah
(*A)
2 orang  RM4.00/orang RM5.50/orang RM9.00/orang  
 Kemudahan          
  
Kolej Tun  Dr. Ismail Jenis Bilik Kadar Bayaran  Catatan 
Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
(*A)
 Pasca Siswazah
(*A)
 2 orang   RM4.00/orang  RM5.50/orang RM9.00/orang  
 Kemudahan               

Kolej
Canselor
 Jenis Bilik Kadar Bayaran  
 Catatan 
 Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
(*A)
 Pasca Siswazah
(*A)
2 orang RM4.00/orang RM5.50/orang RM9.00/orang  
 Kemudahan                

Kolej
Keenam
Jenis Bilik                                            Kadar Bayaran  Catatan 
 Pra Siswazah
        (*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
(*A)
 Pasca Siswazah
(*A)
2 orang RM4.00/orang RM5.50/orang RM9.00/orang  
 Kemudahan       

Kolej Sultan
Alaeddin
Suleiman Shah
Jenis
Bilik
Kadar Bayaran  Catatan 
 Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
(*A) 
 Pasca Siswazah
(*A) 
2 orang RM4.00/orang RM5.50/orang
RM9.00/orang  
 Kemudahan 
      

 
Kolej Pendita
Za'aba
Jenis Bilik  Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah (*T)  Pra Siswazah (*A)  Pasca Siswazah
           (*A)
 Catatan 
2 orang RM4.00/orang RM5.50/orang RM9.00/orang  
 Kemudahan                    
     
 Kolej
 Kesepuluh
 Jenis Bilik  Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
          (*A)
 Pasca Siswazah
(*A)
 Catatan 
2 orang RM4.00/orang RM5.50/orang RM9.00/orang  
 Kemudahan        

 Kolej
 Sebelas
  Jenis
  Bilik
 Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
         (*A)
 Pasca Siswazah
          (*A)
 Catatan 
2 orang RM4.00/orang RM5.50/orang
RM9.00/orang  
 Kemudahan        

Kolej Tiga Belas  Jenis
  Bilik
Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
(*A)
 Pasca Siswazah
           (*A)
 Catatan 
2 orang  RM4.00/orang RM5.50/orang  Penempatan Asasi Sains Pertanian 
RM4.00/orang 
 
 Kemudahan 
       


Kolej 12/14/15/16  Jenis  Bilik  Pra Siswazah
         (*T)
 Pasca Siswazah
(*T) 
 Pra Siswazah
         (*A)
 Pasca Siswazah
           (*A)
 Catatan
orang

orang

4 orang
RM5.00/orang

RM4.50/orang

RM4.00/orang
RM18.00/orang

RM  9.00/orang

RM  5.00/orang
Kolej Serumpun
(PJSD HOLDING
 Kemudahan
      

 Kolej Tujuh  Belas
Jenis Bilik  Pra Siswazah
(*T)
 Pasca Siswazah
(*T)
 Pra Siswazah
       (*A)
 Pasca Siswazah
           (*A)
 Catatan 
4 orang RM4.00/orang RM5.50/orang
RM9.00/orang  
 Kemudahan            


 Kompleks  Perumahan
 Universiti
   Jenis
    Bilik
 Pra Siswazah
        (*T)
 Pasca Siswazah
         (*T)
 Pra Siswazah
       (*A)
 Pasca Siswazah
         (*A)
 Catatan 
3 bilik/
apartment
RM1,000/sebulan (Fully Furnished)
 
 Kemudahan         


Kemaskini:: [s_azli] Kemaskini:: [amir_peli] Kemaskini:: 19/09/2016 [s_azli]

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
+603 8948 7273
B1569048342