Alumni Antarabangsa

Pusat Alumni di Universiti menyediakan pelbagai inisiatif dengan menjalin kerjasama seumur hidup di antara Universiti dan telah mempunyai lebih dari 48,000 alumni yang boleh dihubungi di Malaysia dan luar negara.