Profesor UPM Terima Anugerah Berprestij Universiti India | Universiti Putra Malaysia
» BERITA » Profesor UPM terima anugerah berprestij Universiti India

Profesor UPM terima anugerah berprestij Universiti India


Oleh Kuah Guan Oo


Serdang, 15 Mac (UPM) – Universiti India berprestij di Kolkata menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada alumni dan profesor kanan UPM, Han Chun Kwong.

Beliau yang merupakan profesor kanan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus oleh Tekno India Universiti (TIU) di Kolkata pada 21 Disember 2012.

Profesor Han adalah penceramah jemputan di International Conference on Optimization, Computing and Business Analytics pada 20-22 Disember 2012 di Kolkata. Persidangan itu dianjurkan oleh Persatuan Penyelidikan Operasi India (ORSI) dengan kerjasama TIU, yang merupakan universiti swasta pertama di Bengal Barat.

Walaupun TIU mempunyai kampus di Salt Lake, Joka dan Bishnupur di Kolkata, TIU adalah sebahagian daripada Kumpulan India Tekno yang mengendalikan 10 sekolah perniagaan, 15 kolej kejuruteraan dan 10 sekolah awam. Kumpulan ini telah membina jaringan perhubungan dengan universiti-universiti Amerika dan Eropah melalui Universiti Tekno Global mereka di negeri Meghalaya.

”Walaupun gembira, ia merupakan kejutan apabila sebuah universiti asing di bawah nasihat ORSI menimbangkan sumbangan penting saya terhadap bidang Operasi Penyelidikan dan Sains Pengurusan. ORSI yang dikenali  dengan penghijrahan profesor India ke Amerika Syarikat dan Eropah, dua kali lebih lama penubuhannya berbanding kumpulan OR Malaysia.

“TIU berminat untuk bekerjasama dengan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan apabila saya memberitahu mereka bahawa AACSB UPM telah diakreditasi selain memberikan mereka kad nama baru saya yang tertera dengan logo AACSB”.

Prof Han merupakan akademia pertama Fakulti Ekonomi dan Pengurusan yang dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus dalam tempoh 39 tahun. Beliau aktif dalam bidang Sains Pengurusan dan memperoleh B.Sc (Perniagaantani) dari UPM pada tahun 1979.

Sebagai tutor, beliau mendapatkan M.Sc dalam Perniagaantani dari UPM di mana beliau juga adalah calon pertama untuk bergraduat pada tahun 1984 dengan tesisnya mengenai analisis perbandingan untuk aplikasi peralatan Penyelidikan Operasi di Malaysia dan Singapura.

Sewaktu beliau ditemuduga untuk kajian PhD empat tahun kemudiannya, Naib Canselor UPM pada waktu itu, Tan Sri Nayan Ariffin memaklumkan kepada jawatankuasa bahawa Han merupakan seorang pelajar Serdang pertama melanjutkan pelajaran ke University of Cambridge, merujuk kepada kejayaan beliau memperoleh PhD dalam pengurusan maklumat Sekolah Perniagaan Cambridge.

Pada tahun 1984, beliau menjadi rakyat Malaysia pertama yang membentangkan kertas kerja di Persidangan Antarabangsa Persekutuan Antarabangsa Pertubuhan Penyelidikan Operasi (IFORS)'s yang diadakan tiga tahun sekali di Washington DC, dengan sokongan kewangan Dataprep (Malaysia) Sdn. Bhd.

Dengan galakan dan sokongan daripada sebahagian persatuan OR di Asia, Prof Han adalah Presiden Pengasas Sains Pengurusan / Operasi Persatuan Penyelidikan Malaysia (MSORSM) pada tahun 1986 dan merupakan presiden termuda dalam sejarah persatuan operasi penyelidikan di dunia.

Sepanjang tempoh lebih 20 tahun, beliau telah berkhidmat 5 penggal sebagai Presiden MSORSM selama 9 tahun. Pada pertengahan 2000-an, beliau mencipta singkatan "ManagementSciences @ Malaysia" untuk Persatuan.

Beliau juga merupakan ketua editor untuk Malaysian Journal of Management Science yang telah disahkan oleh International Abstracts in Operations Research (IAOR) dari tahun 1992-1995. Pada tahun 1996, beliau menaik taraf jurnal untuk Asia Pasific Journal of Management Sciences.  Prof Han masih kekal sebagai editor penyumbang IAOR sehingga kini.

Beliau telah dipilih sebagai Presiden Persatuan Penyelidikan Operasi, Pertubuhan Asia Pasifik dari 2007-2009.

Antara perkhidmatan beliau kepada negara adalah sebagai Pengurus Kanan Borderless Marketing di Perbadanan Pembangunan Multimedia,  tiga tahun sebagai pengarah Pusat Penyelidikan Pengurusan Maklumat dan Tindakan Dasar dan dua tahun sebagai pengarah Elektronik di UPM.

Beliau juga telah dipilih sebagai badan lembaga untuk merangka 1992-1993 Negara Majlis Penyelidikan Saintifik dan Pembangunan strategi untuk masyarakat yang kaya dengan maklumat, dan penggubalan 1997 Rancangan IT 2000 Strategik untuk kerajaan negeri Sabah.

Antara penerbitan beliau adalah bukunya mengenai Dasar Teknologi Maklumat Kerajaan dan Sistem: Strategi Kejayaan di Negara-Negara Maju dan Membangun.

Untuk sumbangan industri itu, Prof Han merupakan Presiden Pengasas Pengurusan Perhubungan Pelanggan dan Persatuan Pusat Perhubungan Malaysia (CCAM) pada tahun 1999, di mana beliau telah berkhidmat lebih empat penggal pertama dengan menyaksikan Malaysia menduduki tempat ke-3 sebagai Outsourcing Hub di dunia pada masa itu. Beliau kini Penasihat Majlis Penasihat CCAM. - Upm

- UPM/KGO/HAJ/ KAM


Tarikh Input: | Kemaskini: | amir_peli

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
WWKDIAa:08:34