INTROP UPM Menandatangani MOU Dengan UCYP Dalam Bidang Perladangan Hutan Dan Teknologi Hijau | Universiti Putra Malaysia
» BERITA » INTROP UPM Menandatangani MOU dengan UCYP dalam Bidang Perladangan Hutan dan Teknologi Hijau

INTROP UPM Menandatangani MOU dengan UCYP dalam Bidang Perladangan Hutan dan Teknologi Hijau

Oleh: Nur Syamila Kamarul Arefin
Foto Oleh: Izrul Abdul Jabar 

KUANTAN, 17 Jun: Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP) Universiti Putra Malaysia (UPM) dan University College Of Yayasan Pahang (UCYP) telah berkerjasama dalam menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dalam akademik, penyelidikan dan perkongsian idea khususnya dalam bidang perladangan hutan, teknologi hijau serta literasi karbon.

Naib Canselor UPM, Profesor Dato Dr. Mohd Roslan Sulaiman berkata, INTROP yang juga diiktiraf sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi (Higher Institution Centres of Excellence, (HICoE)) oleh Jabatan Pengajian Tinggi menjadi pusat rujukan utama dalam komoditi Perhutanan tropika merupakan salah satu bidang kepakaran di UPM terutamanya tanaman kenaf, buluh dan Eucalyptus iaitu tanaman hutan yang berpotensi besar dalam industri kayu negara.

“INTROP dan UCYP akan bekerjasama untuk membangunkan tanaman komoditi bagi meneroka dan meraih manfaat jangka sederhana dan panjang kepada kedua-dua belah pihak.

“Impak daripada ini akan menyumbang kepada peningkatan peluang penyelidikan, kelestarian alam sekitar, penjanaan pendapatan dan kemakmuran daripada kerjasama yang akan dinikmati oleh masyarakat setempat untuk mengisi peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan mendapat persekitaran udara yang bersih,” katanya.

Pada MOU yang ditandatangani hari ini turut diadakan Pelancaran Pahang Ecology Research Centre(PERC) di Dewan Yayasan Pahang, Kuantan.

Menurut Naib Canselor UCYP, Profesor Emeritus Dato Dr. Ahmad Zainuddin, UCYP telah menubuhkan Pahang Ecology Research Centre atau PERC sebagai platform untuk melestarikan hubungan di antara UCYP dan UPM dalam konteks penyelidikan dan inovasi.

“UCYP ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana untuk mendapatkan ranking UI Green Matriks yang mana dimaklumkan bahawa UPM telah tersenarai di tempat ke-27 bagi overall World Ranking 2021 sekaligus menjadi universiti Malaysia pertama mendahului Universiti Malaya yang berada di tempat ke-32.

“Kami ingin mengusahakan projek-projek kelestarian alam sekitar dan pelancongan dengan mengoptimumkan kapasiti ruang tanah yang ada di negeri Pahang dengan usahasama UPM dan UCYP dengan menghasilkan projek berbentuk eko-pelancongan dab agro-pelancongan,” katanya.

Turut hadir pada MOU UPM dan UCYP Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang, Dato' Sri Haji Mohd. Sharkar bin Haji Shamsudin, Ketua Hakim Syarie Pahang, Dato Sri Abdul Rahman Md. Yunos dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UPM, Profesor Dr. Nazamid Saari.

Tarikh Input: 21/06/2022 | Kemaskini: 21/06/2022 | hairul_nizam

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
BWJWGAs:06:55