| Universiti Putra Malaysia 

Institusi kewangan main peranan penting bagi pasaran kewangan yang efektif

Oleh: Nur Syamila Kamarul Arefin
Foto Oleh: Izrul Abdul Jabar
 
 
SERDANG, 29 Sep- Institusi kewangan akan memainkan peranan penting dalam memastikan pasaran kewangan adalah efektif dalam memulihkan ekonomi.
 
Menurut pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Prof Dr. Law Siong Hook berkata, sektor kewangan yang dipadan dengan kualiti institusi dan tadbir urus yang baik adalah asas yang penting untuk pembangunan ekonomi yang mapan dan lestari.
 
"Ia memberi keyakinan kepada pelabur, menyokong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan dana tersedia untuk aktiviti pembangunan yang memerlukan sokongan kewangan.
 
"Keutuhan institusi ekonomi adalah faktor yang kritikal dalam memastikan sistem kewangan berfungsi dengan baik dan dapat menyokong pembangunan ekonomi jangka panjang.
 
Walaupun kuantiti kewangan (jumlah dana yang tersedia) penting, kualiti kewangan (integriti dan kestabilan sistem) adalah faktor yang lebih penting dalam jangka panjang," katanya.
 
Ujarnya, kualiti institusi sesebuah negara memainkan peranan penting dalam memastikan pasaran kewangan adalah efektif dalam membantu pertumbuhan ekonomi.
 
Sektor kewangan yang dipadan dengan kualiti institusi dan tadbir urus baik adalah kritikal untuk memastikan dana disalurkan kepada aktiviti pembangunan dan perlaburan produktif.
 
 
Beliau berkongsi ini pada Majlis Syarahan Inaugural yang bertajuk "Financial Development and Economic Growth – Friends or Foes? The Roles of Institutions”.

SWLeGA:06:16