Program Pengajian | Universiti Putra Malaysia
» AKADEMIK » Prasiswazah » Program Pengajian

Program Pengajian

UPM ialah sebuah Universiti yang menawarkan program pengajian dalam pelbagai bidang dan disiplin. Program pengajian yang ditawarkan pada peringkat Ijazah Bacelor, Diploma & Asasi Sains Pertanian mengikut Fakulti adalah seperti yang berikut :-

FAKULTI  PERTANIAN

PG11             Bacelor Sains Pertanian
PG14             Bacelor Sains Hortikultur
PP05             Bacelor Sains (Perniagaantani)
PG27             Bacelor Pertanian (Akuakultur)
PG32             Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)

FAKULTI  PERHUTANAN

PG12             Bacelor Sains Perhutanan
PY11             Bacelor Sains Teknologi Kayu
PG47             Bacelor Sains Taman Dan Rekreasi

FAKULTI  PERUBATAN  VETERINAR

PM01             Doktor Perubatan Veterinar

FAKULTI  PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

PM00             Doktor Perubatan
PM02             Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
PM05             Bacelor Sains (Dietetik)
PM09             Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
PM10             Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
PM12             Bacelor Kejururawatan

FAKULTI  EKOLOGI  MANUSIA

PA05             Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
PP02             Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
PP33             Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)
PP34             Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat)
PP20             Bacelor Pengajian Pengguna

FAKULTI  EKONOMI DAN PENGURUSAN

PE00             Bacelor Ekonomi
PE02             Bacelor Perakaunan
PP06             Bacelor Pentadbiran Perniagaan

FAKULTI   KEJURUTERAAN

PK01             Bacelor Kejuruteraan (Awam)
PK02             Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
PK03             Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
PK05             Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
PK08             Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
PK15             Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
PK16             Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
PK17             Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

PG09             Bacelor Sains Dan Teknologi Makanan
PG17             Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
PG18             Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 

FAKULTI  PENGAJIAN PENDIDIKAN

PT09               Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
PT03               Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
PT04               Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
PT05               Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
PT07               Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
PT09               Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
PT41               Bacelor Pendidikan (Pendidikan Moral)


FAKULTI SAINS


Bacelor Sains (Kepujian)

PS02             Major Biologi
PS08             Major Matematik
PS09             Major Statistik
PS15             Major Fizik
PS28             Major Kimia
PS29             Major Kimia Perindustrian
PS30             Major Kimia Petroleum
PS36             Major Sains Bahan
PS37             Major Sains Instrumentasi

Bacelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian)

PT11               Major Biologi
PT12               Major Fizik
PT13               Major Kimia
PT14               Major Matematik

FAKULTI  REKABENTUK DAN SENIBINA


PH02             Bacelor Seni Bina Landskap
PH03             Bacelor Sains Seni Bina
PH12             Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

FAKULTI  BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

PA02             Bacelor Komunikasi

Bacelor Sastera

PB00             Bahasa Inggeris
PB03             Bahasa dan Linguistik Melayu
PB06             Kesusasteraan Melayu
PB07             Kesusasteraan Inggeris

Bacelor Sastera (Bahasa Asing)

PB04             Pengkhususan Bahasa Mandarin
PB05             Pengkhususan Bahasa Arab
PB08             Pengkhususan Bahasa Perancis
PB09             Pengkhususan Bahasa Jerman

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bacelor Sains Komputer

PC04             Pengkhususan Sistem Komputer
PC09             Pengkhususan Multimedia
PC10             Pengkhususan Kejuruteraan Perisian
PC11             Pengkhususan Rangkaian Komputer

FAKULTI  BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL

Bacelor Sains (Kepujian)

PG07             Bioteknologi
PS26             Biokimia
PS27             Mikrobiologi
PS71             (Biologi Sel dan Molekul)

FAKULTI  PENGAJIAN ALAM SEKITAR

PG46             Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
PP43             Bacelor Pengurusan Alam Sekitar

FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (UPM Kampus Bintulu, Sarawak)

PG30             Bacelor Sains Bioindustri
P2050           Diploma Pertanian
P2051           Diploma Perikanan
P2052           Diploma Perhutanan
P2053           Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan
P2055           Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
P2056           Diploma Perniagaantani
P2450           Diploma Kejuruteraan Pertanian
Persediaan Diploma

PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN

P0050           Asasi Sains Pertanian

UPM turut menawarkan program prasiswazah untuk pelajar antarabangsa. Untuk maklumat lanjut berkenaan program prasiswazah (antarabangsa), sila klik di sini.

Kemaskini:: 04/08/2017 [hairul_nizam]

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
---
B1603790143