Sekolah Pengajian Siswazah

Sekolah Pengajian Siswazah UPM ialah sebuah institusi berprestij dan kaya dengan ilmu pengetahuan dan penyelidikan. Ia menawarkan lebih 265 bidang pengajian dan juga menyediakan  program pembelajaran yang seimbang bagi pelajar siswazah yang mengikuti pembelajaran pada peringkat Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. 

Untuk maklumat lanjut berkenaan program pascasiswazah (bukan pengurusan) sila klik di sini.

Pada masa ini, UPM mempunyai peratusan tertinggi bagi staf akademik yang memiliki Ijazah Doktor Falsafah dalam kalangan universiti tempatan yang lain. Kami juga menyediakan suasana pembelajaran yang selesa bagi pengajian yang mempunyai perspektif sejagat; di mana pelajar dari lebih 70 buah negara berhimpun untuk mendapatkan pengalaman yang berharga.

Jadi, marilah sertai kami untuk memenuhi hasrat akademik anda.  Maklumat lanjut, layari laman web Sekolah Pengajian Siswazah.