Pegawai Utama

NAIB CANSELOR 
Dato' Prof. Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah

TIMBALAN NAIB CANSELOR 

Akademik & Antarabangsa 
Prof. Dr. Ismi Arif Ismail

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Prof. Dr. Zamberi Sekawi

Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
Prof. Dr. Arifin Bin Abdu

Jaringan Industri & Masyarakat 
Prof. Dr. Arifin Bin Abdu (Menjalankan Fungsi)

PENDAFTAR
 

En. Muhazam Mansor

BURSAR
Pn. Hjh. Izariahwati Mohd Isa

KETUA PUSTAKAWAN 
En. Mahbob Yusof

PENASIHAT UNDANG-UNDANG
En. Muhammad Adil Ahmad Tajuddin

PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK)
Prof. Madya Dr. Dahlia Zawawi 

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU
Prof. Dr. Shahrul Razid Sarbini


DEKAN

Fakulti Pertanian 
Prof. Dr. Loh Teck Chwen

Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
Prof. Dr. Hazandy Abdul Hamid

Fakulti Perubatan Veterinar
 
Dato' Prof. Dr. Mohd Azmi Mohd Lila

Sekolah Perniagaan dan Ekonomi

Prof. Dr. Bany Ariffin Amin Noordin

Fakulti Kejuruteraan 
Prof. Ir. Dr. Mohd Khairol Anuar Mohd Ariffin

Fakulti Pengajian Pendidikan 
Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar

Fakulti Sains 
Prof. Madya Dr. Nor Azwady Abd Aziz

Fakulti Sains & Teknologi Makanan 
Prof. Madya Dr. Anis Shobirin Meor Hussin

Fakulti Ekologi Manusia 
Prof. Dr. Mohamad Fazli Sabri

Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi 
Prof. Madya Dr. Hazlina Abdul Halim

Fakulti Rekabentuk & Senibina 
Prof. Madya LAr. Dr. Suhardi Maulan 

Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
 
Prof. Dr. Normala Ibrahim

Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
 
Prof. Madya Dr. Razali Yaakob

Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul 
Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa 

Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan (UPMKB) 
Dr. Zamri Rosli

Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (UPMKB)
Prof. Madya Dr. Mohamad Maulana Magima

Sekolah Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Zalilah Mohd Shariff

 

PENGARAH

Institut Biosains 
Prof. Dr. Daud Ahmad Israf Ali

Institut Nanosains dan Nanoteknologi (ION2)
Prof. Dr. Mohd Nizar Hamidon

Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia 
Prof. Madya Dr. Halimatus Sakdiah Minhat

Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
 
Prof. Madya Dr. Sharifah Kartini Said Husain (Menjalankan Tugas Pengarah)

Institut Penyelidikan Produk Halal 
Prof. Dr. Awis Qurni Sazili

Institut Perhutanan Tropika & Produk Hutan (INTROP) 
Prof. Ts. Dr. Khalina Abdan

Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
 
Prof. Dr. Haslinda Abdullah 

Institut Pertanian Tropika & Sekuriti Makanan
Prof. Dr. Mohd Rafii Yusop

Institut Kajian Perladangan
Prof. Dr. Shaufique Fahmi Ahmad Sidique

Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
Prof. Dr. Ahmad Zaharin Aris

Institut Ekosains Borneo
Dr. Syeed SaifulAzry Osman Al Edrus

Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) 
Prof. Dr. Mohd Adzir Mahdi

Pusat Kebudayaan & Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PKKSSAAS)
En. Husalshah Rizal Hussian

Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
Dr. Husnita Habsah Yon 

Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADe-Lead)
Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani

Pusat Asasi Sains Pertanian 
Prof. Madya Dr. Marina Mohd Top @ Mohd Tah

Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (iDEC) 
Ts. Mohd. Faizal Daud

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)

Prof. Madya Dr. Mohd Nizam Osman

Pusat Perhubungan Alumni 
En. Fahrni Azar Mistar (Menjalankan Tugas Pengarah)

Pusat Islam
 
En. Zuhaimi Abdul Rahim

Pusat Kokurikulum & Pembangunan Pelajar (PKPP)
Prof. Madya Dr. Omrah Hassan@Hussin

Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Prof. Madya Dr. Fathinul Fikri Ahmad Saad


Pusat Pembangunan Keusahawanan & Kebolehpasaran Graduan (CEM)

Prof. Madya Dr. Mass Hareeza binti Ali@Hamid

Pusat Sumber & Pendidikan Kanser (CaRe)
Dr. Sri Ganesh Muthiah (Menjalankan Tugas)

Pusat Jaminan Kualiti 
Prof. Dr. Amin Ismail

Pusat Hubungan & Jaringan Industri (CiRNeT)
Prof. Dr. Shamsul Bahri Haji Mohd Tamrin

Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)
Prof. Dr. Suhaimi Abd Rahman (Menjalankan Fungsi Pengarah)

Pusat Pengurusan Wakaf Zakat & Endowmen (WAZAN)
Prof. Madya Dr. Mohd Daud Awang

Pusat Penerbit UPM
Prof. Ir. Ts. Dr. Mohamed Thariq Haji Hameed Sultan

Putra Science Park
Prof. Ir. Dr. Kamarul Arifin Ahmad

Pusat Pertanian Putra
Prof. Madya. Dr. Siti Zaharah Hj. Sakimin

Pusat Polis Bantuan dan Keselamatan Universiti
En. Nor Azlan Mohammed 

Akademi Sukan 
Prof. Dr. Tajularipin Sulaiman

Hospital Pengajar
Prof. Dr. Hamidon Basri