Pegawai Utama | Universiti Putra Malaysia
» MENGENAI KAMI » Pengurusan Universiti » Pegawai Utama

Pegawai Utama

NAIB CANSELOR 
Prof. Datin Paduka Dato' Dr. Aini Ideris

TIMBALAN NAIB CANSELOR 

Akademik & Antarabangsa 
Prof. Ts. Dr. M. Iqbal Saripan

Penyelidikan & Inovasi 
Prof. Dr. Zulkifli Idrus

Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
Prof. Dr Mohd Roslan Sulaiman

Jaringan Industri & Masyarakat 

KOSONG

PENDAFTAR
 

Dato' Wan Azman Wan Omar 

BURSAR 
En. Zulkiflee Othman 

KETUA PUSTAKAWAN 
En. Muzaffar Shah Kassim

PENASIHAT UNDANG-UNDANG
Pn. Nor Siah Haji Baharin


DEKAN

Fakulti Pertanian 
Prof. Dr. Abdul Shukor Juraimi

Fakulti Perhutanan 
Prof. Madya Dr. Azlizam Aziz 

Fakulti Perubatan Veterinar
 
Prof. Dato’ Mohd Hair Bejo

Fakulti Ekonomi & Pengurusan
 
Prof. Dr. Azali Mohamed

Fakulti Kejuruteraan 
Prof. Dr. Nor Kamariah Noordin

Fakulti Pengajian Pendidikan 
Prof. Madya Dr. Ismi Arif Ismail (Menjalankan tugas Dekan) 

Fakulti Sains 
Prof. Dr. Mohd Basyaruddin Abdul Rahman

Fakulti Sains & Teknologi Makanan 
Prof. Dr. Nazamid Saari

Fakulti Ekologi Manusia 
Prof. Dr. Ahmad Hariza Hashim

Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi 
Prof. Madya Dr. Mohd Azidan Abdul Jabar

Fakulti Rekabentuk & Senibina 
Prof. Madya Gs. Dr. Mohd Johari Mohd Yusof (Menjalankan tugas Dekan)

Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
 
Prof. Dr. Zamberi Sekawi

Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
 
Prof. Dr. Rusli Abdullah

Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul 
Prof. Dr. Rosfarizan Mohamad (Menjalankan tugas Dekan)

Fakulti Pengajian Alam Sekitar 
Prof. Dr. Ahmad Zaharin Aris 

Fakulti Sains Pertanian & Makanan (UPMKB) 
Prof. Madya Dr. Shahrul Razid Sarbini

Sekolah Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Robiah Yunus 

 

PENGARAH

Institut Biosains 
Prof. Dr. Abdul Rahman Omar

Institut Teknologi Maju (ITMA) 
Prof. Madya Dr. Mohd Nizar Hamidon

Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia 
Y.M. Prof. Dato' Dr. Tengku Aizan Tengku Abdul Hamid 

Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
 
Prof. Madya Dr. Hishamuddin Zainuddin (Menjalankan tugas Pengarah)

Institut Penyelidikan Produk Halal 
Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa

Institut Perhutanan Tropika & Produk Hutan 
Prof. Dr. Ahmad Ainuddin Nuruddin 

Institut Kajian Dasar Pertanian & Makanan 
Prof. Madya Dr. Shaufique Fahmi Ahmad Sidique

Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
 
Prof. Madya Dr. Asnarulkhadi Abu Samah

Institut Pertanian Tropika & Sekuriti Makanan
Prof. Dr. Mohd Rafii Yusop

Institut Kajian Perladangan
Dr. Wong Mui Yun (Menjalankan tugas Pengarah)

Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
Prof. Dr. Aziz Arshad

Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC) 
Prof. Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban

Pusat Kebudayaan & Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 
En. Abdullah Arshad

Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
Prof. Madya Dr. Arshad Abdul Samad

Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Prof. Dr. Muta Harah Zakaria@Ya

Pusat Asasi Sains Pertanian 
Prof. Madya Dr. Norihan Md. Arifin

Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (iDEC) 
Prof. Madya Dr. Fatimah Sidi

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)

Prof. Dr. Mansor Abu Talib

Pusat Alumni 
Prof. Dr. Hazandy Abdul Hamid

Pusat Islam
 
Tuan Haji Mat Razi Abdullah

Pusat Kokurikulum & Pembangunan Pelajar
Prof. Madya Dr. Nur Izura Udzir

Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Prof. Datin Dr. Rozi Mahmud


Pusat Pembangunan Keusahawanan & Kebolehpasaran Graduan

Dr. Mass Hareeza binti Ali@Hamid

Pusat Sumber & Pendidikan Kanser (CaRe)
Prof. Dr. Sherina Mohd Sidik

Pusat Jaminan Kualiti 
Prof. Dr. Amin Ismail

Pusat Hubungan & Jaringan Industri (CiRNeT)
Prof. Dr. Shamsul Bahri Haji Mohd Tamrin

Pusat Antarabangsa
Prof. Dr. Zainal Abidin Talib

Pusat Pengurusan Wakaf Zakat & Endowmen (WAZAN)
Dr. Razali Othman

Putra Science Park
Prof. Dr. Samsilah Roslan

Akademi Sukan 
Prof. Dato' Dr. Shamala K Subramaniam

Taman Pertanian Universiti
Prof. Madya. Dr. Yahya Awang

Hospital Pengajar
Prof. Madya Dr. Muhammad Haji Mohd Isa

Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu
Prof. Dr. Bujang Kim Huat

Kemaskini:: 13/09/2019 [hairul_nizam]

PERKONGSIAN MEDIA

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1000
+603 8948 7273
B1569049112