UPM merupakan Institusi Pendidikan Tinggi yang memfokuskan pertanian dan bereputasi antarabangsa

UPM adalah satu-satunya universiti yang menerajui bidang pertanian yang tidak menghadkan kepada tanaman untuk makanan termasuk penternakan, veterinar dan perhutanan, selain penerokaan disiplin ilmu yang bersesuaian dengan keperluan masyarakat dan negara.

UPM RANKING KE-158 UNIVERSITI TERBAIK DUNIA

Kehidupan Kampus

Lima OKU penglihatan sertai program rekreasi Bacelor Sains Taman dan Rekreasi pupuk nilai saling menghormati

UPM anjur MTB 2023, pupuk kemahiran insaniah dan cungkil bakat pelajar dalam bidang kesenian dan kebudayaan.