Welcoming Page
Saturday, December 20, 2014 
Staff Searching:

M
[Previous] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] [Next]
201. MAZNAH BINTI KARIM PHONE :89467021 | 89467037
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI -- ( / )
202. MAZNAH BINTI MEOR RAZALI PHONE :89474802 | 03-89474802
PEJABAT DEKAN -- ( / )
203. MAZNAH BINTI MOHAMAD PHONE :89467343 | 03-89467346
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI -- ( / )
204. MAZNAH BINTI MOHD NOR PHONE :89467387 | 89467387
KOLEJ TUN PERAK -- ( / )
205. MAZNAH BINTI SAHRAN PHONE :03-89466102 | 03-89466127
PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET -- ( / )
206. MAZNAH BINTI ZAINOL PHONE :03-89467990
BAHAGIAN KESELAMATAN -- ( / )
207. MAZNALIZA BINTI MAZLAN PHONE :03-89471894
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN -- ( / )
208. MAZNI BINTI ABU ZARIN PHONE :00000 | 03-89472235
INSTITUT BIOSAINS -- ( / )
209. MAZNI BINTI YA PHONE :03-89467990 | 0389467990
BAHAGIAN KESELAMATAN -- ( / )
210. MAZRUL HISHAM BIN MUSTAPA KAMAL PHONE :00000
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN -- ( / )
211. MAZUWIN BINTI MOHAMAD PHONE :00000
JABATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN HAIWAN LADANG DAN EKSOTIK -- ( / )
212. MAZWIN BINTI YANG RAZALI PHONE :03-89467040 | 03-89471208
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI -- ( / )
213. MD ABDUL HAKIM PHONE :00000
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA -- ( / )
214. MD ADNAN BIN HASHIM PHONE :03-89467909 | 0389468547
JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL -- ( / )
215. MD AKTAR HOSSAIN PHONE :00000
JABATAN PENGURUSAN HUTAN -- ( / )
216. MD ALI BIN RANI PHONE :03-8946 8475
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU -- ( / )
217. MD ALI BIN TALIB PHONE :89467387 | 89467388
KOLEJ TUN PERAK -- ( / )
218. MD AMINUL ISLAM PHONE :00000
JABATAN KIMIA -- ( / )
219. MD AMZARI BIN MD ZHAHIR PHONE :03-89466468 | 03-89464419
JABATAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA -- ( / )
220. MD EUSOF BIN ABDUL JAMAK PHONE :00000
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN -- ( / )
221. MD FAIRUS BIN AHMAD PHONE :00000
PENERBIT -- ( / )
222. MD JELAS BIN HARON PHONE :00000
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN -- ( / )
223. MD KAMALUDIN BIN A BAKAR PHONE :03-89467192
JABATAN PENGURUSAN HUTAN -- ( / )
224. MD KAUSAR HOSSAIN PHONE :00000
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA -- ( / )
225. MD MAHBUB MORSHED PHONE :00000
JABATAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN -- ( / )
226. MD MAZALAN BIN MD ALIAS PHONE :03-89468051
PEJABAT DEKAN -- ( / )
227. MD NASIR BIN HUSSIN PHONE :03-89464343 | 0389464343
PEJABAT DEKAN -- ( / )
228. MD NASIR BIN SULAIMAN PHONE :0389466507 | 0389471702
JABATAN SAINS KOMPUTER -- ( / )
229. MD NAZIM RAZALI BIN KANINI PHONE :03-89468319
JABATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN HAIWAN LADANG DAN EKSOTIK -- ( / )
230. MD NAZRI BIN MD ZAHARI PHONE :0389467990
BAHAGIAN KESELAMATAN -- ( / )
231. MD NIZAM BIN MAHAT @ IBRAHIM PHONE :03-89471155 | -
JABATAN PENGURUSAN DAN KHIDMAT MAKANAN -- ( / )
232. MD NOR AZMAN BIN OSMAN PHONE :03-89466562 | 03-89466563
PEJABAT DEKAN -- ( / )
233. MD NUHU ALAM PHONE :03-89464801
JABATAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN -- ( / )
234. MD NURI BIN SIBOB PHONE :03-89467327
PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH -- ( / )
235. MD PARVEZ ANWAR PHONE :00000
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA -- ( / )
236. MD RIZAL BIN MD YUNUS PHONE :00000
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA -- ( / )
237. MD ROBIUL ISLAM PHONE :00000
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA -- ( / )
238. MD ROWSHON KAMAL PHONE :+60389464339 | +60389464455
JABATAN KEJURUTERAAN BIOLOGI DAN PERTANIAN -- ( / )
239. MD ROZAIDI BIN MD YUSOF PHONE :03-89467293 | 019-2085254
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI -- ( / )
240. MD SABRI BIN MOHD YUSOFF PHONE :603-86093450 | 603-86093442
JABATAN PATOLOGI DAN MIKROBIOLOGI VETERINAR -- ( / )
241. MD SAIFUL ISLAM PHONE :00000
JABATAN KIMIA -- ( / )
242. MD SALLEH BIN HJ HASSAN PHONE :00000 | 03-89468784
JABATAN KOMUNIKASI -- ( / )
243. MD SANIN BIN HARUN PHONE :03-89462946 | 0389474912
JABATAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN -- ( / )
244. MD SHALAN BIN JAAFAR PHONE :03-89467470 | 03-89467990
BAHAGIAN KESELAMATAN -- ( / )
245. MD SHARIFUL HASAN SUMON PHONE :00000 | 89472691
JABATAN PERUBATAN -- ( / )
246. MD SHATER BIN ZAKARIA PHONE :03-89472126 | 03-89472138
INSTITUT BIOSAINS -- ( / )
247. MD SHUHAZLLY BIN MAMAT @ MAT NAZIR PHONE :00000 | 03-86468872
JABATAN FIZIK -- ( / )
248. MD YUSOF BIN SANTOMO PHONE :00000
BAHAGIAN KESELAMATAN -- ( / )
249. MD YUSOF BIN SUBALI PHONE :03-89466776 | 0389466776
JABATAN KIMIA -- ( / )
250. MD ZAMAN BIN JAIS PHONE :03-8946 746 | 03 89466746
PEJABAT DEKAN -- ( / )
[Previous] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] [Next]