Penginapan

Sebagai sebuah universiti penyelidikan bertaraf antarabangsa, UPM menyediakan pelbagai jenis kemudahan kepada para pelajar dan staf. Kemudahan yang memenuhi kehendak para pengguna ini disediakan oleh UPM sebagai salah satu cara untuk mewujudkan modal insan yang cemerlang.