ICT

UPM ialah sebuah Universiti yang proaktif dalam menjangka kesan transformasi ICT ke atas pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pentadbiran, kerjasama dan pembangunan komuniti. ICT yang diterajui oleh Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) menawarkan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan berkaitan ICT untuk kegunaan warga UPM.