Pelajar Antarabangsa

Kepelbagaian bangsa dan budaya adalah antara nilai yang kita hargai, di mana UPM mempunyai rekod baik dalam melindungi kepentingan pelajar antarabangsa yang datang daripada pelbagai lapisan sosial, etnik dan latar belakang.