Sambutan Bulan Bahasa Za'ba Kali Ketiga (SAMBA ZA'BA 3.0) | Universiti Putra Malaysia
» ACTIVITIES » Sambutan Bulan Bahasa Za'ba Kali Ketiga (SAMBA ZA'BA 3.0)

ACTIVITIES

Event Title
Sambutan Bulan Bahasa Za'ba Kali Ketiga (SAMBA ZA'BA 3.0)
Date
17 Oct 2018 - 24 Oct 2018
Time
01.00 - 01.00
Location
Kolej Pendeta Za'ba

Updated:: 23/10/2018 [hairul_nizam]

MEDIA SHARING

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
1800 22 5587
+603 8948 7273
C1555935753